1145 Budapest, Szugló utca 74. csaladokkalazeletert@gmail.com + 36 30 372 3473

Magunkról

“Családokkal az Életért” Közhasznú Egyesület

Szervezet címe: 1149. Budapest, Szugló u. 74.

Szervezet email címe: csaladokkalazeletert@gmail.com

Telefon: +36 30 372-3473

Alapítás éve: 2000

Tevékenységi körök: Munkanélküliség kezelése

Célkitűzés: Szociális érdekképviselet, munkanélküliek foglalkoztatása, önkéntesek szervezése és felkészítése, oktatása a környezetvédelmi feladatokra.

 

Adó 1% felajánlás

 

Kérjük, hogy adója 1 százalékával gondoljon ránk, hogy munkanélküli családok minimális szükségleteinek biztosításában részt vehessünk!

Adószámunk: 18170579-1-42

 

Az egyesület bemutatása:

Egyesületünk a következő közérdekű tevékenységeket végzi:

Tanácsadás és információ-szolgáltatás: munkanélkülieknek az állások megkeresésében álláskeresési tanácsadás, önéletrajzírás, első interjús alapismeretek, önismeret.

Információadásunk területei:

1. Egészségügyi, oktatási, szociális intézmények
2. Jogszabályok
3. Különböző non-profit szervezetek, szolgáltatások, ellátások
4. Kulturális programok, rendezvények, tanfolyamok
5. Segédeszközök, akadálymentesség

Érdekvédelem: állampolgárok ügyeinek, hivatalos eljárásainak intézése, jogtudatos magatartásformák elterjesztése, egyéni szocializációs deficitekből adódó nehézségek esetén tanácsadás, jogorvoslati eljárások kezdeményezése, civil önszerveződések nonprofit információs tanácsadása, jogtudatosságra és állampolgári autonómiára, nevelés, stb.

Oktatás: ismeretek nyújtása a direkt munkaerő-piaci elhelyezkedés érdekében: álláskeresési technikák, önéletrajztípusok, álláskeresés a világhálón, európai álláslehetőségek,

Rendezvényszervezés: olyan közösségi rendezvények tervezése és megvalósítása, amely a vállalkozói szférát közelíti hátrányos helyzetű munkaerő-piaci csoportokhoz, elsősorban az inaktív, megváltozott munkaképességük miatt elhelyezkedési nehézségekkel rendelkezőkhöz.

Környezettudatosságra nevelés: a környezettudatosság az egyes személyek vagy a társadalom valamely szegmensének a természet egészének állapotával és az emberi populáció környezetével kapcsolatos tájékozottságát, érzékenységét és tudatos felelősség vállalását kifejező tudáselemek és gyakorlati készségek, beavatkozási lehetőségek átadása

Ajánlat vállalkozóknak!

A 2009.07.08-án megjelent adótörvény módosítások között szerepel a rehabilitációs hozzájárulás mértékének módosítása is, mely szerint 2010.01.01-től drasztikusan megnövekedett a hozzájárulási kötelezettség mértéke, a jelenlegi 177.600,- Ft/fő/év-ről közel egymillió forintra, 964.500 Ft/fő/év-re.

A jelentős emelésre tekintettel ajánlatos a 20 főtől több alkalmazottat foglalkoztató, illetve a közeljövőben foglalkoztatni szándékozó gazdálkodóknak a változásra való időben történő felkészülés oly módon, hogy a fizetési kötelezettséget minimalizálja, illetve elkerülje az alábbiak szerint:

A fizetési kötelezettség akkor merül fel, ha 20 fő munkavállaló között nincs legalább egy fő megváltozott munkaképességű (40%-os vagy attól nagyobb mértékben csökkent) munkavállaló. Ezt az úgynevezett 5%-os kötelező foglalkoztatási szint szabályozza.

A csökkent munkaképességű foglalkoztatottak létszámának számításakor a rokkantnyugdíjban illetve szociális járadékban részesülőket a teljes munkaidőhöz való foglalkoztatás arányában lehet csak figyelembe venni (pl. 4 órában foglalkoztatott rokkantnyugdíjas csak 0,5 főként vehető számításba).

Tapasztalataink szerint a munkáltatók sok esetben nem bírnak információval arról, hogy az általuk foglalkoztatott munkavállalónak van a csökkent munkaképességről orvosi igazolása (nem merik bevallani, félnek, hogy emiatt hátrányt szenvednek, stb.), ezért érdemes a munkavállalók közt felmérni, hogy nem rendelkezik-e valaki a csökkent munkaképességet igazoló dokumentumokkal. Ezen túlmenően ajánlatos felmérni azokat a munkavállalókat is, akiknél a csökkent munkaképesség esetleg megállapítható, s kezdeményezni náluk – mint munkáltató – az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézetnél (ORSZI) történő vizsgálatukat.

Azonban lehetséges a rendelkezésre álló inaktív körből is választani. Egyesületünk segít megtalálni, felkészíteni, állásba helyezését mentorálással támogatni konkrét igény szerint azokat, akik az adott munkalehetőségre alkalmasak, ill. segítséggel alkalmassá tehetők. Az ő alkalmazásukkal a vállalkozó ki tudja váltani a tetemes hozzájárulást, ugyanakkor munkaképes munkaerővel gyarapodik személyi állománya.

Fontos!

Az alkalmi munkavállalói foglalkoztatás amennyiben havonta 1-5. napig tart, nem számít bele a statisztikai átlagos állományi létszámba, amennyiben azonban a foglalkoztatás havi szinten az 5 napot meghaladja, abban az esetben az alkalmi munkavállalói létszám is beletartozik az első naptól a statisztikai átlagos állományi létszámba.

Emellett minden olyan munkaerő-piaci szolgáltatásban közre tudunk működni, amely mentális, szociális, életvezetési támogatást biztosít munkát kereső, vagy a munkavégzés során ilyen nehézségekkel szembesülő foglalkoztatott számára.

Staskó Jánosné Szili Bea – az egyesület képviselője